آموزش Kerio در Multi Login ( مک ) Mac

برنامه کریو مخصوص سیستم عامل مک  با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود کنید:

اگر سرور خریداری شده شما multi.drvpn.us است سرور روبرو kerio.drvpn.us:4040 را به جای آن در برنامه کریو وارد نمایید